ประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15  ปีการศึกษา 2566

ประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายชาธิป รุจนเสร…

Loading

กิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในวันจักรี 6 เมษายนและจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2566

กิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในวันจักรี 6 เมษายนและจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 10:30 น. นายรมย์ พะโย…

Loading

ประกาศผลการจัดหาที่เรียน นักเรียน ชั้น ม.1 / ม.4 ปีการศึกษา 2566 สพม.กำแพงเพชร

ประกาศ​ผลการจัดหาที่เรียน​ นักเรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ท…

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 3 เมษายน 2566 ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแ…

Loading

ลงพื้นที่เชิงประจักษ์เพื่อสอบทานข้อมูลนักเรียนที่เสนอขอรับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

ลงพื้นที่เชิงประจักษ์เพื่อสอบทานข้อมูลนักเรียนที่เสนอขอรับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

วันที่ 4 เมษายน 2566 ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแ…

Loading

ประชุมหน่วยงานเจ้าภาพการจัดกิจกรรม เช้านี้ กำแพงเพชร ครั้งที่ 8

ประชุมหน่วยงานเจ้าภาพการจัดกิจกรรม เช้านี้ กำแพงเพชร ครั้งที่ 8

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธ…

Loading