กิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในวันจักรี 6 เมษายนและจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 10:30 น. นายรมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในวันจักรี 6 เมษายนและจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2566 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร