ประกาศผลการจัดหาที่เรียน นักเรียน ชั้น ม.1 / ม.4 ปีการศึกษา 2566 สพม.กำแพงเพชร

📍 ประกาศ​ผลการจัดหาที่เรียน​ นักเรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1​ https://drive.google.com/…/1gW2…/view…
📍 ประกาศ​ผล​การ​จัดหา​ที่เรียน​ นักเรียน​ชั้น​มัธยม​ศึกษา​ปีที่​ 4 https://drive.google.com/file/d/1ykRtaQ13cUTJBMdmuxRqg8gW1QP7YV49/view?usp=share_link
รายละเอียดการมอบตัว ณ โรงเรียนที่ สพม.กำแพงเพชรจัดให้
– โรงเรียนในสังกัดสพม.กำแพงเพชร ให้ติดต่อขอมอบตัวในวันที่ 8 เมษายน 2566 ในเวลา 8.30 – 16.30 น.
– โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ให้ติดต่อขอมอบตัวในวันที่ 8 เมษายน 2566 ในเวลา 8.30 – 12.30 น.
– โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ให้ติดต่อขอมอบตัวในวันที่ 8 เมษายน 2566 ในเวลา 8.30 – 12.30 น.
– โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ให้ติดต่อขอมอบตัวในวันที่ 10 เมษายน 2566 ในเวลา 8.30 – 16.30 น.
เอกสารที่ควรเตรียมมอบตัว
บัตรประชาชนของนักเรียน (ตัวจริง) และสำเนา
บัตรประชาชนของผู้ปกครอง (ตัวจริง) และสำเนา
ทะเบียนบ้านของนักเรียน (ตัวจริง) และสำเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (ตัวจริง) และสำเนา
เอกสารทางการศึกษา เช่น ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เป็นต้น
เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร