เช้านี้ กำแพงเพชร ครั้งที่ 8/2566

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเช้านี้กำแพงเพชร ครั้งที่ 8

วันที่ 20 เม.ย.66 เวลา 07.00 น. ที่หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ต.ในเมือง อ.เมือง นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เช้านี้กำแพงเพชร ครั้งที่ 8” โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ, ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมเช้านี้กำแพงเพชร ครั้ง 8 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ มีโอกาสได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างไม่เป็นทางการ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการทำงานร่วมกับจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดบริการประชาชน จุดบังคับใช้กฎหมายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเชิญชวนให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ รวมถึงการเฝ้าระวังการจุด และเผาวัชพืชในพื้นที่ต่างๆ อันเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบกับสภาพอากาศ และเกิดเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ก่อนจะกล่าวถึงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชรต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรม เช้านี้กำแพงเพชร (ครั้งที่ 9) ในครั้งต่อไป มีกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 โดยมีสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร