วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. นายสมคิด มาหล้า รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์” ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. นายสมคิด มาหล้า รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์” ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

Loading

วันที่ 10 เมษายน 2567 สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานคณะอนุกรรมการลงพื้นที่สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์การคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 จังหวัดกำแพงเพชร  ณ พื้นที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี และอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 10 เมษายน 2567 สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานคณะอนุกรรมการลงพื้นที่สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์การคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 จังหวัดกำแพงเพชร ณ พื้นที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี และอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

  .

Loading

วันที่ 10 เมษายน 2567 สิบเอก มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวิชิต ผาสุขจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการประชาอาสาพัฒนาสุขภาพ และกิจกรรม“วันรวมพลคนอาสาสมัคร” ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 10 เมษายน 2567 สิบเอก มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวิชิต ผาสุขจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการประชาอาสาพัฒนาสุขภาพ และกิจกรรม“วันรวมพลคนอาสาสมัคร” ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

Loading

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. นางฉันทนา  คงคารัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ณ ศาลาการเปรียญวัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. นางฉันทนา คงคารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ณ ศาลาการเปรียญวัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

Loading

วันที่ 9 เมษายน 2567 สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานคณะอนุกรรมการลงพื้นที่สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์การคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 จังหวัดกำแพงเพชร ณ พื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอบึงสามัคคี  อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 9 เมษายน 2567 สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานคณะอนุกรรมการลงพื้นที่สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์การคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 จังหวัดกำแพงเพชร ณ พื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอบึงสามัคคี อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

Loading

วันที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น.   สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมาย นายสมคิด มาหล้า รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มอำนวยการและกลุ่มลูกเสือฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวัน พระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2567 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมาย นายสมคิด มาหล้า รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มอำนวยการและกลุ่มลูกเสือฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวัน พระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2567 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

Loading

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.   สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ( Zoom Meeting ) ณ ห้องประชุมคลองสวนหมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ( Zoom Meeting ) ณ ห้องประชุมคลองสวนหมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

Loading

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 15.30 น. สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง เนื่องในโอกาสวันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ที่บ้านคลองไพร ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 15.30 น. สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง เนื่องในโอกาสวันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ที่บ้านคลองไพร ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

Loading

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายสมคิด มาหล้า รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกำแพงเพชร (คจพ.จ.) ครั้งที่ 1/2567  ณ ห้องประชุมซุ้มกอชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายสมคิด มาหล้า รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกำแพงเพชร (คจพ.จ.) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมซุ้มกอชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

Loading

วันที่ 5 เมษายน 2567 สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน คณะอนุกรรมการลงพื้นที่สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์การคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567  ณ พื้นที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 5 เมษายน 2567 สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน คณะอนุกรรมการลงพื้นที่สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์การคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 ณ พื้นที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

Loading