พิธีทำบุญตักบาตร โครงการ “จังหวัดกำแพงเพชร หิ้วตะกร้า แต่งผ้าไทยไปวัด ในวันธรรมสวนะ”

พิธีทำบุญตักบาตร โครงการ “จังหวัดกำแพงเพชร หิ้วตะกร้า แต่งผ้าไทยไปวัด ในวันธรรมสวนะ”

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.30 น. สิบเอก มงค…

Loading

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. สิบเอก ดร.มงคล ศ…

Loading

พิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

พิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. สิบเอก ดร.มงคล ศ…

Loading

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. สิบเอก ดร.มงค…

Loading

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2566

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไ…

Loading

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2566

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2566

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. สิบเอก ดร.มงคล ศ…

Loading

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานระดับจังหวัดตามโครงการสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด “หนึ่งจิตสำนึกกับอีกสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา”

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานระดับจังหวัดตามโครงการสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด “หนึ่งจิตสำนึกกับอีกสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา”

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. สิบเอก ดร.มงคล ศ…

Loading

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) จังหวัดกำแพงเพชร เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) จังหวัดกำแพงเพชร เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. สิบเอก ดร.มงคล ศ…

Loading

สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (connoisseurship) การตรวจสอบร่างรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานบุคคลแนวใหม่เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัด สพฐ.ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (connoisseurship) การตรวจสอบร่างรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานบุคคลแนวใหม่เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัด สพฐ.ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. สิบเอก ดร.มงคล ศ…

Loading