ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

unnamed-file-6

Loading

นางสาวถนอมวงศ์ สำเนากลาง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร