ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน

Loading

นางสาวถนอมวงศ์ สำเนากลาง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร