ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำโครงเหล็กและไวนิลทำเนียบครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมโรงจอดรถ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่พิธีมอบรางวัล KPPE Awards ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมอิทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพิมพ์เกียรติบัตรพร้อมบรรจุกรอบ จำนวน 81 อัน และพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน 118 ฉบับ เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร (KPPE Awards) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการจัดสอบยอดปัญญาสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading