ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

Loading

นางสาวถนอมวงศ์ สำเนากลาง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร