พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) จังหวัดกำแพงเพชร เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) จังหวัดกำแพงเพชร เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. สิบเอก ดร.มงคล ศ…

Loading

สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (connoisseurship) การตรวจสอบร่างรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานบุคคลแนวใหม่เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัด สพฐ.ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (connoisseurship) การตรวจสอบร่างรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานบุคคลแนวใหม่เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัด สพฐ.ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. สิบเอก ดร.มงคล ศ…

Loading

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.09 น. สิบเอก ดร.มงคล ศ…

Loading

เข้าเยี่ยมคารวะ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

เข้าเยี่ยมคารวะ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.45 น. นายสมคิด มาหล้า …

Loading

ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิกา…

Loading

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. สิบเอก ดร.มงคล ศร…

Loading

พิธีเปิดโครงการให้คำปรึกษา การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

พิธีเปิดโครงการให้คำปรึกษา การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. สิบเอก ดร.มงคล ศร…

Loading