ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ อดีต ผอ.สพม.กำแพงเพชร เป็นประธานคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2566 เพื่อพิจารณาเห็นชอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2567 โดยสิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมคลองสวนหมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร