สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (connoisseurship) การตรวจสอบร่างรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานบุคคลแนวใหม่เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัด สพฐ.ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายสมคิด มาหล้า รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (connoisseurship) การตรวจสอบร่างรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานบุคคลแนวใหม่เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัด สพฐ.ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร