ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. สิบเอก ดร.มงคล ศ…

Loading

พิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

พิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. สิบเอก ดร.มงคล ศ…

Loading

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. สิบเอก ดร.มงค…

Loading

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2566

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไ…

Loading

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2566

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2566

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. สิบเอก ดร.มงคล ศ…

Loading

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานระดับจังหวัดตามโครงการสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด “หนึ่งจิตสำนึกกับอีกสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา”

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานระดับจังหวัดตามโครงการสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด “หนึ่งจิตสำนึกกับอีกสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา”

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. สิบเอก ดร.มงคล ศ…

Loading