ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายสมคิด มาหล้า รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาการสรรหาอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคลใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โดยนายอำนวย อภิชาตรากูล เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมคลองสวนหมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร