การจัดสอบ การทดสอบสมรรถนะทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน

วันที่ 11 มกราคม 2567 สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ ดร.สุภาพร ธรรมสอน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เป็นคณะทำงานในการจัดสอบ การทดสอบสมรรถนะทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) จัดสอบให้ฟรีเป็นกรณีพิเศษ เรื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และวันครู 2567 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศจังหวัดกำแพงเพชร (HCEC) โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร