ร่วมพิธีมอบหนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน ให้กับโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 128 โรงเรียน

ร่วมพิธีมอบหนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน ให้กับโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 128 โรงเรียน

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 9.30 น. สิบเอกมงคล ศรนวล ศึก…

Loading

จังหวัดกำแพงเพชรจัดพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการ “จังหวัดกำแพงเพชร หิ้วตะกร้า แต่งผ้าไทยไปวัด ในวันธรรมสวนะ”

จังหวัดกำแพงเพชรจัดพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการ “จังหวัดกำแพงเพชร หิ้วตะกร้า แต่งผ้าไทยไปวัด ในวันธรรมสวนะ”

วันที่ 25 ม.ค. 67 เวลา 07.30 น. ที่วัดมอสำราญ อ.คลองลาน…

Loading

ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. สิบเอก มงคล ศรนวล…

Loading

23 – 24 มกราคม 2567 สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายสมคิด มาหล้า รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานการคัดเลือกรางวัล KPPE Awards ปีการศึกษา 2566

23 – 24 มกราคม 2567 สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายสมคิด มาหล้า รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานการคัดเลือกรางวัล KPPE Awards ปีการศึกษา 2566

Loading

ร่วมออกอากาศรายการ “ข่าวกำแพงเพชรบ้านเรา” ช่วงสนทนา เรื่องการเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2567

ร่วมออกอากาศรายการ “ข่าวกำแพงเพชรบ้านเรา” ช่วงสนทนา เรื่องการเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2567

วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. สิบเอก ดร.มงคล ศรนว…

Loading

การจัดสอบ การทดสอบสมรรถนะทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน

การจัดสอบ การทดสอบสมรรถนะทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน

วันที่ 11 มกราคม 2567 สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจั…

Loading

เข้าร่วมพิธีฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่

เข้าร่วมพิธีฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่

วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล…

Loading

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2567

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล…

Loading