ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. สิบเอก มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร