ร่วมพิธีมอบหนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน ให้กับโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 128 โรงเรียน

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 9.30 น. สิบเอกมงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน ให้กับโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 128 โรงเรียน ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร