ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน

unnamed-file-3

Loading

นางสาวถนอมวงศ์ สำเนากลาง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร