รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2565

Loading

นางสาวถนอมวงศ์ สำเนากลาง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร