การประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2666

19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2666 ณ หอประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร วัตถุประสงค์การประชุม เพื่อชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ที่มีความสนใจ ประสงค์สมัครเข้าร่วมประกวด และเพื่อนำแนวทางและหลักเกณฑ์ไปดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร