นิเทศ ติดตาม และคัดเลือกสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนางสาวสุภาพร ธรรมสอน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมนิเทศ ติดตาม และคัดเลือกสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร