รายงานสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เ

Loading

นางสาวถนอมวงศ์ สำเนากลาง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร