นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.50 น. นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร นายปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และนางรัชนีกร ปิ่นแก้ว แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Loading

WRITTEN BY
กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร