เช้านี้ กำแพงเพชร ครั้งที่ 10

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 06.45 น. ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนางฉันทนา คงคารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม “เช้านี้ กำแพงเพชร ครั้งที่ 10” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

 

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร