“ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน”

ประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ (ตามเอกสารดังแนบ)

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร