ประชุมการติดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดการดำเนินงานของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมการติดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดการดำเนินงานของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยคณะกรรมการภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมคลองสวนหมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร