นวัตกรรมการศึกษา ศธภ.18 ก้าวไกล พัฒนาเด็กไทยสู่ความเป็นเลิศ

วันจันทร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนางสาวสุภาพร ธรรมสอน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมงานมหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคัดเลือกหรือสรรหารูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) โครงการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับภาค “นวัตกรรมการศึกษา ศธภ. ๑๘ ก้าวไกล พัฒนาเด็กไทยสู่ความเป็นเลิศ” ณ โรงเรียนนวมินทราชทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร