เช้านี้ กำแพงเพชร ครั้งที่ 12

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 06.30 น. ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมาย นางกัญญาณัฐ ปานคำ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรร่วมงาน “เช้านี้ กำแพงเพชร ครั้งที่ 12“
ณ อุทยานแห่งชาติคลองลาน

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร