ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน

unnamed-file-4

Loading

นางสาวถนอมวงศ์ สำเนากลาง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร