พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธวชิรปราการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 น. ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นางชุติมา อินสุวรรณ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธวชิรปราการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม ณ พระอุโบสถวัดคูยาง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร