ประกาศรายชื่อผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการผู้นำเสนอ ผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 “MOE SPEECH CONTEST 2023”

ประกาศรายชื่อผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการผู้นำเสนอ ผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 “MOE SPEECH CONTEST 2023”

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร