กำหนดการรับรางวัล KPPE Awards ปีการศึกษา 2565

แจ้งกำหนดการรับรางวัล KPPE Awards ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ****ให้ผู้มีรายชื่อรับรางวัลตอบรับการเข้าร่วมรับเกียรติบัตรฯตาม https://forms.gle/Wb56RjTKxHobq1k16 หรือ QR Code ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร