แนวทางปฏิบัติในการส่งสำนวนคดีความผิดทางพินัยให้พนักงานอัยการ

แนวทางปฏิบัติในการส่งสำนวนคดีความผิดทางพินัยให้พนักงานอัยการ

Loading

WRITTEN BY
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร