เข้าคารวะ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ในฐานะประธานโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายสมคิด มาหล้า รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการในสังกัด เข้าคารวะ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัด ในฐานะประธานโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งรับทราบแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร