สรุป พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.๒๕๖๕

Loading

WRITTEN BY
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร