การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ ระดับจังหวัด ประจำปี 2566

9 สิงหาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร …สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 เพื่อคัดเลือกกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หรือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 1 กอง เป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประกวดระดับประเทศ ขอแสดงความยินดีกับ กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนคลองลานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด เข้าร่วมประกวด ระดับประเทศ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ สนามศุภชาศัย กรุงเทพมหานคร

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร