ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการใช้ “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” ของสถานศึกษา

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายรมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางฉันทนา คงคารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนางสาวสรรพมงคล บุญกัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการใช้ “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” ของสถานศึกษา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์) และร่วมต้อนรับ ดร.ลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติราชการศึกษาธิการภาค 18

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร