วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนางสาวสุภาพร ธรรมสอน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร