ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ โรงเรียนวชิรนิติโสภณ โรงเรียนเบญจมาศศึกษา และโรงเรียนอนุบาลจิตรวีศึกษา

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายรมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางฉันทนา คงคารัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางชุติมา อินสุวรรณ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และ คณะกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนวชิรนิติโสภณ โรงเรียนเบญจมาศศึกษา และโรงเรียนอนุบาลจิตรวีศึกษา โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตรวจติดตามฯ โดยพร้อมเพรียง

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร