“เช้านี้ กำแพงเพชร ครั้งที่ 9”

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.30 น. นายรมย์ พะโยม ศึกษาธิการ จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางฉันทนา คงคารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมข้าราชการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม “เช้านี้ กำแพงเพชร ครั้งที่ 9” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียง

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร