ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายเน้นขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของ รมว.ศธ. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ลดภาระครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง พร้อมลดขั้นตอนการดำเนินงาน นำระบบเทคโนโลยี Smart Office ลดใช้กระดาษในการประชุมและการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐ

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร