พิธีเปิดโครงการให้คำปรึกษา การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้คำปรึกษา การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวปทิตตา เลาหพิบูลรัตนา คลังจังหวัดกำแพงเพชร เป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้ ณ หอประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร