ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2566

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2566 เพื่อรับทราบนโยบายรัฐบาล และงานสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร