ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 10/2566

วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ ผ่านระบบ ZOOM เพื่อรับทราบนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมคลองสวนหมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

 

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร