รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” รุ่นที่ 2

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร