รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและรายชื่อผลงานฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

Loading

WRITTEN BY
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร