องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการทางการเมือง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการทางการเมือง ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนน้ำซึมวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 6 จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น1) สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี รายละเอียดเพิ่มเติม

2566-10-6-ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร