กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เอกสาร 8(1)

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร