การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ว่างจำนวน 6 อัตรา และมีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ว่างจำนวน 172 อัตรา (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรมีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ว่าง 2 อัตรา) รายละเอียดเพิ่มเติม  https://citly.me/JzKlR

Loading

ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร